Computer Data - Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

  Η Computer Data τάσσεται υπέρ του σεβασμού και της προστασίας της ιδιωτικότητάς σας. Γι'αυτό αυτές οι σελίδες έχουν φτιαχτεί έτσι ωστε να μην είναι απαραίτητο να αποκαλύπτετε την ταυτότητα ή τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο όρος προσωπικά στοιχεία σημαίνει όσες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός ατόμου συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ονόματος και του επωνύμου, της διεύθυνσης κατοικίας ή άλλης διεύθυνσης, της διεύθυνσης e-mail ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας, στην εργασία ή στην κατοικία.

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της σελίδας αυτής υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

  Η μόνη σελίδα στην οποία θα χρειαστεί να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι αυτή της επικύρωσης μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, οπου ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία:


  • • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία επιχείρησης
  • • Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης
  • • ΤΚ
  • • Τηλέφωνο / FAX
  • • ΑΦΜ - ΔΟΥ (προαιρετικά για έκδοση τιμολογίου)
  • • Ε-mail

  Για τη δική σας διευκόλυνση για μελλοντικές αγορές, μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία αυτά να διατηρηθούν και μετά την περάτωση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα συνθηματικό χρήστη και ένα κωδικό ασφαλείας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δίνετε εξαρχής τα στοιχεία σας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας κρυπτογραφημένα έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν από τρίτους. Στα στοιχεία αυτά μπορείτε να έχετε πρόσβαση αν απλα θέλετε να δείτε τι στοιχεία διατηρούμε ή να αλλάξετε κάποια από αυτά. Όλα τα στοιχεία της εκάστοτε παραγγελίας διαγράφονται μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από την περάτωσή της.


COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


  Ορισμένες από τις σελίδες μας στο web χρησιμοποιούν "cookies" και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για τη συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητες σε μια τοποθεσία στο web. Ορισμένα cookies και άλλες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμεύουν στην ανάκτηση προσωπικών στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά από ένα χρήστη του web στο παρελθόν. Τα περισσότερα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων σας παρέχουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τα cookies, καθώς και το αν θα τα αποδέχεστε ή όχι και τον τρόπο να τα καταργείτε.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων ώστε να σας ενημερώνουν όταν λαμβάνετε ένα cookie ή να επιλέξετε να εμποδίσετε τη λήψη cookies με το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων σας, ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι αν επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies ή να εμποδίσετε τη λήψη τους, θα χρειάζεται να καταχωρείτε την αρχική σας ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό σας πρόσβασης κάθε φορά που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα σημεία της τοποθεσίας στο web.

  Οι τεχνολογίες παρακολούθησης μπορεί να καταγράφουν στοιχεία όπως τα ονόματα τομέα Internet και κεντρικού υπολογιστή, οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), οι τύποι λογισμικού ανάγνωσης ιστοσελίδων και λειτουργικού συστήματος, τα μοτίβα συνεχούς ροής κλικ και οι ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες γίνεται η πρόσβαση στην τοποθεσία μας. Η χρήση εκ μέρους μας των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την τοποθεσία μας και την εμπειρία σας στο web. Μπορούμε επίσης να αναλύσουμε πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία και να υπολογίζουμε τάσεις και στατιστικά στοιχεία.


ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


  Η διεύθυνση computer-data.gr δεν είναι κατασκευασμένη ώστε να προσελκύει παιδιά. Ως εκ τούτου, δεν στοχεύουμε στη συλλογή προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε ατόμου που γνωρίζουμε ότι είναι ηλικίας μικρότερης των 13 ετών.


LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ


   Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Computer Data για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .


ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ


  Η Computer Data ΔΕΝ παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο πρόσωπο. Μόνη εξαίρεση στον ως άνω κανόνα αποτελεί η παροχή προσωπικών δεδομένων πελατών της Computer Data κατόπιν προσκόμισης στη διεύθυνση της εταιρείας Εισαγγελικής Παραγγελίας. Η Εισαγγελική Παραγγελία θα πρέπει να διατάσσει ρητά την Computer Data να δώσει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένου πελάτη/χρήστη των υπηρεσιών της.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική μας για το Ηλεκτρονικό Απόρρητο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@computer-data.gr. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, θα αντιμετωπίσουμε κάθε θέμα όσο καλύτερα μπορούμε, ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τοποθεσία web, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους όρους της Πολιτικής μας Ηλεκτρονικού Απορρήτου. Εάν η Πολιτική για το Ηλεκτρονικό Απόρρητο αλλάξει, σκοπεύουμε να προβούμε σε κάθε εύλογη ενέργεια για να διασφαλίσουμε ότι θα ενημερωθείτε για αυτές τις αλλαγές, δημοσιεύοντας όλες τις αλλαγές σε περίοπτο σημείο στην τοποθεσία μας στο web για εύλογο χρονικό διάστημα.